Wednesday, April 20, 2011

LATIHAN SINTAKSIS 1

Menggabungkan ayat

Tulis semula ayat-ayat di bawah supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud dan susunan ayat-ayat itu.

Iklan memainkan peranan. Peranan iklan sangat penting. Iklan mempengaruhi pengguna. Pengguna membeli barangan. Pengguna menggunakan perkhidmatan. Iklan mempunyai kuasa yang tersembunyi. Iklan mampu mendorong pengguna membeli sesuatu barangan. Barangan itu sebenarnya tidak diperlukan. Kini, bidang pengiklanan di negara ini telah menjadi industri. Industri ini mendatangkan keuntungan. Industri ini cepat berkembang.


Memisahkan ayat

Baca petikan di bawah ini dengan teliti kemudian pisahkan kandungan petikan itu kepada enam ayat dasar. Anda hendaklah mengekalkan struktur dan maksud asalnya.

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bertanggungjawab menyelaraskan projek dan aktiviti pengembangan bahasa kebangsaan di peringkat negeri. Selain itu, Dewan Bahasa dan Pustaka diamanahkan juga untuk membina kesedaran dan mewujudkan budaya berbahasa kebangsaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh sebab itu, badan induk dalam bidang bahasa ini turut menjalankan kegiatan apresiasi sastera dalam kalangan remaja dan masyarakat umum.Mengenal pasti perkataan yang tertinggal dalam ayat

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat dua perkataan yang tertinggal. Tulis semula setiap ayat dengan menambahkan perkataan yang tertinggal itu dan garisi perkataan yang anda tambah itu.

(i) Gugusan Melayu memang masyhur semenjak abad ke-15 sebagai kawasan rempah ratus.

(ii) Persatuan Bekas Perajurit mengadakan program untuk ahlinya pada persaraan mereka.

(iii) Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan akan pembangunan di Sepang.Menukar cakap ajuk kepada cakap pindah

Tulis dialog di bawah ini semula dalam bentuk karangan biasa dengan menggunakan cakap pindah.

Siti : Hai, Ani! Mengapa termenung?
Ani : Aku susah hati. Peperiksaan dah dekat tapi aku belum bersedia.
Siti : Kita mesti belajar betul-betul.
Ani : Siti, boleh kautolong aku?
Siti : Bagaimana?
Ani : Pinjamkan nota-nota pelajaran. Aku hendak baca dan salin.
Siti : Boleh, tapi engkau mesti berjanji akan tekun belajar.
Ani : Janji. Aku pun nak berjaya macam orang lain.


Menukar ayat aktif kepada ayat pasif

Tukar ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

(i) Saya menulis surat itu kepada ibu untuk bertanyakan khabar.
(ii) Ali membaiki kereta Encik Ahmad pada petang semalam.
(iii) Ibu bapa harus mengawasi anak-anak supaya tidak terjebak dalam penyalahgunaan dadah.

SEHARI SEUNTAI KATA

Antara “tonggak” dengan “tunggak”

Kedua-dua kata “tonggak” dan “tunggak” mempunyai makna yang berbeza. “Tonggak” ialah kata nama yang bersifat polisemi, iaitu yang mempunyai lebih dari satu makna. Dalam cogan kata “Bahasa Tonggak Tamadun Bangsa”, “tonggak” membawa maksud kiasan yang seerti atau sinonim dengan “asas”. Oleh itu, cogan kata di atas bermaksud “Bahasa Asas Tamadun Bangsa”. Kata “tunggak” bermaksud “bahagian batang yang masih tinggal di dalam tanah selepas ditebang atau tumbang. Kata “tunggak” sinonim dengan “tunggul”. Kata “tunggak” juga membawa maksud kiasan yang sinonim dengan “baki”. Kata “tunggak” yang bermaksud kiasan ini, lebih kerap digunakan dalam bentuk terbitan seperti “tertunggak” dan “tunggakan” yang membawa maksud “kerja yang belum dihabiskan” atau “hutang yang belum berbayar”, seperti dalam contoh: “menjelaskan saman tertunggak” dan “kes tunggakan pinjaman”.Perbezaan antara ‘ialah’ dengan ‘adalah’

Kata pemeri ‘ialah’ digunakan secara persamaan dan hadir di hadapan frasa nama seperti dalam ayat berikut:

“Itu ialah suara Edah”.

‘Ialah’ dalam ayat ini merupakan persamaan antara subjek ayat ‘itu’ dengan predikat ayat ‘suara Edah’ yang merupakan frasa nama. ‘Adalah’ pula, digunakan secara huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama, seperti dalam ayat berikut:

“Vitamin C adalah baik untuk kesihatan badan”.

‘Adalah’ dalam ayat ini menghuraikan ‘vitamin C’ yang hadir sebelum frasa adjektif ‘baik untuk kesihatan badan’.


Perbezaan antara `baru’ dengan `baharu’

'Baru' ialah kata bantu manakala 'baharu' ialah kata adjektif. 'Baru' kalau diterjemahkan ke bahasa Inggeris membawa maksud just, manakala 'baharu' pula membawa maksud new . Dalam erti kata lain, 'baru' berkaitan dengan tempoh masa yang belum lama berlalu seperti dalam contoh berikut:

i. Mereka baru sahaja berkenalan.
ii. Dia baru tiba dari Pulau Pinang.
iii. Mesyuarat itu baru sahaja selesai.

Manakala 'baharu' (new) pula merupakan kata adjektif yang menerangkan keadaan sesuatu yang berlawanan sifatnya dengan 'lama' atau 'buruk' seperti yang terdapat dalam contoh berikut: kereta baharu, baju baharu, majalah baharu, pelajar baharu, guru baharu, kaedah baharu, teknologi baharu dan sebagainya.

Dari segi morfologi, kata 'baru' tidak boleh menerima imbuhan tetapi boleh menerima bentuk gandaan, iaitu 'baru-baru' seperti dalam ayat: Baru-baru ini dia memenangi Hadiah Sastera Remaja. Manakala kata 'baharu' boleh menerima awalan teR- menjadi 'terbaharu', awalan mempeR- menjadi 'memperbaharu' dan apitan meN-...-i menjadi 'membaharui'.

Dari segi semantik, baharu juga boleh bermaksud moden. Kadang-kadang 'baharu' juga dipendekkan menjadi 'baru' dalam pengunaan harian. Bagaimanapun, hal ini tidak digalakkan.


Perkataan "justeru" dalam ayat

[...catatan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim]

“Justeru” membawa dua makna. Pertama, “justeru” bermakna kebetulan, tepat, kena benar. Contoh dalam ayat, seperti yang diberikan oleh Kamus Dewan ialah: "Kenapa justeru sekarang ini engkau harus pergi?” Makna kedua ialah malahan, bahkan. Contoh dalam ayat: "Sekali-kali tidak pernah saya mencaci dia, justeru saya puji dia".

Di Malaysia kadang-kadang orang menggunakan “justeru” yang membawa makna seperti “oleh itu”, misalnya dalam ayat berikut: “Saya tidak bersetuju dengan pandangannya. Justeru, saya tidak menyokong cadangan itu.” Di sini “justeru” telah disamakan dengan ungkapan “oleh itu”, dan diberikan koma selepasnya. Penggunaannya tidak sama dengan dua makna yang dihuraikan di atas.Penggunaan kata hubung berpasangan

[...catatan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim]

Kata hubung berpasangan ialah kata hubung yang hadir dalam ayat majmuk gabungan yang terdiri daripada sepasang perkataan. Satu kata hubung hadir di bahagian hadapan ayat, yakni dalam ayat pertama, manakala yang kedua hadir kemudian dalam ayat kedua. Contohnya ialah pasangan “lebih baik...daripada” dalam ayat “Lebih baik mereka pergi dengan bas daripada memandu kereta sendiri.”

Lazimnya makna yang dibawa membawa maksud yang bertentangan. Contoh ayat kedua ialah “Daripada kita makan gaji, lebih baik bekerja sendiri.”

Seterusnya ialah pasangan “sama ada ... atau”, seperti dalam ayat “Sama ada berita itu benar atau tidak belum pasti,” dan “Dia belum menyatakan sama ada akan meneruskan perjalanan atau bermalam di sini.”

Contoh kata hubung pasangan yang ketiga ialah “adakah/apakah ... atau (pun)”, seperti dalam ayat ini: “Adakah berita ini benar atau (pun) khabar angin semata-mata?”

Kesimpulannya, kata hubung berpasangan ini ialah kata hubung dalam ayat majmuk gabungan. Fungsinya menggabungkan dua ayat yang setara sifatnya, dan maksud yang dibawa lazimnya berbentuk pertentangan.

Ada juga ayat yang digabungkan dengan kata hubung seperti “walaupun”, “meskipun”, “andai kata”, dan seumpama itu. Sebenarnya kata-kata hubung ini hadir dalam ayat pancangan keterangan dan lazimnya tidak berpasangan. Kata hubung jenis ini juga membawa maksud perten tangan. Contohnya, “Dia masih mahu pergi walaupun hari sudah lewat,” dan “Meskipun badannya letih, Ali tetap hadir di majlis itu.”

Dengan kata lain, kata hubung seperti “walaupun, meskipun” dan “andai kata” tidak sama kategorinya dengan kata hubung berpasangan yang dibincangkan di atas. Yang pertama ialah kata hubung keterangan, manakala yang kedua ialah kata hubung gabungan. Tentang “justeru” pula, perkataan ini dipinjam daripada bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita di Malaysia menggunakannya mengikut resam kita dan tidak seperti yang digunakan dalam bahasa itu.

Friday, March 11, 2011

PENGENALAN TATABAHASA SPM

Soalan tentang Mengenal Jenis Klausa
Nyatakan jenis klausa yang bercetak tebal dalam ayat-ayat di bawah ini sama ada klausa komplemen, klausa relatif atau klausa keterangan.

(i) Langkah-langkah untuk mengatasi masalah itu perlu diberikan perhatian oleh semua pihak.
(ii) Jika mencapai kejayaan yang cemerlang, anda akan ditawarkan biasiswa oleh pelbagai pihak.
(iii) Perdana Menteri menyatakan bahawa kita perlu memberikan penekanan dalam sektor pertanian.
(iv) Penyanyi yang selalu menunjukkan budi pekerti yang baik akan dihormati oleh masyarakat.
(v) Dia mencapai keputusan yang cemerlang kerana telah berusaha dengan bersungguh-sungguh.
(vi) Ibu bapa kita akan gembira dan senang hati andai kata kita sentiasa mematuhi ajaran agama.

Panduan untuk Mengenal Klausa
Klausa ialah bahagian yang mempunyai konstituen subjek dan predikat. Klausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas. Klausa bebas ialah klausa yang menjadi ayat dasar dalam sesuatu ayat atau ayat induk atau ayat utama. Klausa tak bebas atau subordinat ialah bahagian subjek dan predikat dalam ayat yang dikepalai oleh kata hubung pancangan sama ada kata hubung relatif, kata hubung komplemen atau kata hubung keterangan. Jika klausa tak bebas tersebut dikepalai oleh kata hubung relatif, maka klausa tak bebas tersebut dikenal sebagai klausa relatif. Jika klausa tersebut dikepalai oleh kata hubung komplemen, maka klausa tak bebas tersebut dikenal sebagai klausa komplemen. Jika klausa tersebut dikepalai kata hubung keterangan, maka klausa tak bebas itu dikenal sebagai klausa keterangan. Kebiasaannya, klausa tak bebas ini berfungsi sebagai ayat kecil kepada ayat induk dalam ayat majmuk atau juga dikenal sebagai ayat subordinat.

Soalan tentang Mengenal Jenis Frasa
Nyatakan jenis frasa yang bercetak tebal dalam ayat-ayat di bawah ini sama ada Frasa Nama, Frasa Kerja, atau Frasa Sendi Nama.

(i) Mereka berkelah di tepi sungai.
(ii) Pemuda itu kehujanan ketika pulang dari pejabat.
(iii) Saya ke Hotel Nikko pada petang esok.
(iv) Ibu saya akan pergi ke Mekah pada tahun ini.
(v) Jika mereka ada, saya pun ada.
(vi) Beliau amat gembira apabila memenangi Anugerah Tinta Kencana 2004.

Panduan untuk Mengenal jenis frasa
Untuk mengenal frasa dalam bahasa Melayu, kita mestilah mengenal kepala frasa. Dalam bahasa Melayu, hanya kata nama, kata kerja, kata adjektif sahaja yang boleh menjadi kepala frasa. Kata tugas tidak boleh menjadi kepala frasa kecuali kata sendi nama yang membentuk Frasa Sendi. Jika kata kerja mendahului frasa tersebut, maka frasa itu dikenal sebagai frasa kerja. Sebagai contohnya, berbicara tentang perkara itu, akan mengadakan kursus, tinggal di kampung dan sebagainya. Jika kata nama mendahului frasa tersebut, maka frasa itu dikenal sebagai frasa nama. Sebagai contohnya, mereka, anak mereka, lelaki yang berjambang itu, dan sebagainya. Jika kata sendi nama mendahului frasa tersebut, maka frasa itu dikenal sebagai frasa sendi nama. Sebagai contohnya, untuk abang, di Kuala Lumpur dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu, frasa boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih.

Soalan tentang Mengenal Jenis Kata
Nyatakan jenis kata bagi perkataan yang bercetak tebal dalam ayat-ayat di bawah ini sama ada kata nama, kata kerja, kata adjektif atau kata tugas.

(i) Mereka berbicara tentang bioteknologi.
(ii) Kami telah menyaksikan perlawanan yang hebat pada malam itu.
(iii) Guru menghadiahi kami sebuah buku cerita.
(iv) Kami sekeluarga berada dalam keadaan sihat.
(v) Hadiah ini disediakan untuk ibuku yang tersayang.
(vi) Dia bimbang akan keadaan ibunya yang masih belum sedar.


Panduan untuk Mengenal Jenis Kata
Terdapat panduan atau rumus untuk mengenal jenis kata. Untuk mengenal kata nama, kata itu dapat didampingkan dengan kata bilangan. Sebagai contoh, pen ialah kata nama kerana dapat didampingkan dengan kata bilangan, iaitu lima batang pen (/). Cantik pula bukan kata nama kerana tidak dapat didampingkan dengan kata bilangan, iaitu lima batang cantik (x). Untuk mengenal kata adjektif, kata itu dapat didampingkan dengan kata penguat. Sebagai contoh, cantik ialah kata adjektif kerana kata ini dapat didampingkan dengan kata penguat, iaitu, sangat cantik (/), manakala pen bukan kata adjektif kerana kata ini tidak dapat didampingkan dengan kata penguat, iaitu sangat pen (x). Untuk mengenal kata kerja, kata kerja tidak dapat didampingi kata penguat dan kata bilangan tetapi dapat didampingi kata bantu. Kata tidur ialah kata kerja kerana dapat didampingi kata bantu. Sebagai contoh, sedang tidur (/), sangat tidur (x), lima buah tidur (x). Untuk mengenal kata tugas pula, kata tugas tidak dapat didampingkan dengan kata penguat, kata bilangan atau kata bantu. Kata untuk ialah kata tugas kerana kata ini tidak dapat didampingi ketiga-tiga kata tersebut. Sebagai contoh, sangat untuk(x), lima buah untuk(x) atau telah untuk(x).

Jenis-jenis Frasa
Soalan:
Nyatakan jenis frasa yang bercetak tebal dalam karangan ini sama ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama:

(AR) Apakah maksud pendidikan maya? (AR) Pendidikan maya ialah pendidikan yang dijalankan melalui talian. (AR) Mereka yang ingin mengikuti pendidikan ini mestilah mempunyai kemudahan mengakses internet. (AA) Apakah kepentingan pendidikan maya ini?

(AJ) Satu daripada kebaikan pendidikan maya ialah seseorang itu dapat melanjutkan pelajaran mengikut jadual sendiri. (AH) Hal ini akan memudahkan seseorang yang cacat atau telah bekerja untuk menyambung pelajaran. (AC) Sebagai contohnya, melalui talian internet seseorang itu boleh mendaftar atau mengikuti pelajaran dari mana-mana lokasi. (AP) Tegasnya, sistem pendidikan maya ini sangat baik kerana memberikan peluang untuk belajar kepada sesiapa sahaja.

Selain itu, (AJ) pendidikan maya dapat menjimatkan masa seseorang. (AH) Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar tidak perlu berkejar ke bilik kuliah. (AC) Sebagai contohnya, golongan yang telah bekerja menghadapi masalah untuk mengikuti pelajaran di bilik kuliah. (AP) Melalui pendidikan maya, mereka hanya perlu menghidupkan suiz komputer.

Seterusnya, (AJ) kebaikan pendidikan maya ialah bahan-bahan pembelajarannya ialah disediakan dalam bentuk cakera padat atau boleh dimuatturunkan melalui laman web. (AH) Kaedah ini dapat menjimatkan penggunaan kertas sekali gus mengatasi pencemaran alam. (AC). Sebagai contohnya, semasa pelajar mendaftar, mereka akan dibekali dengan bahan-bahan pelajaran dalam cakera padat atau nombor pengenalan peribadi untuk mengakses laman web. (AP) Tegasnya, penggunaan cakera padat dan laman web bukan sahaja memudahkan pelajar, malah dapat menyelamatkan bumi daripada pencemaran.

Sebagai kesimpulannya,(A Ksmpln) pendidikan maya dapat memajukan sistem pendidikan di negara kita. (A Pndpt) Pendidikan cara ini akan membolehkan lebih banyak rakyat Malaysia berpeluang untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. (A Hrpn) Melalui cara ini juga, negara kita akan mencapai taraf negara maju dengan lebih cepat. Oleh itu, (A Cdgn) semua rakyat perlu mengambil peluang untuk mengikuti pelajaran secara maya hingga peringkat tertinggi.

Tatabahasa : Memisahkan ayat
Soalan 1:Pisahkan ayat-ayat majmuk di bawah ini kepada ayat-ayat tunggal:

1. Mereka bertepuk tangan sambil bersorak.
2. Pengajaran guru itu mudah difahami, tambahan pula penyampaiannya sangat menarik.
3. Saya tidak pernah menceritakan keburukannya, justeru saya sering memujinya.
4. Ibu ke pasar dahulu, kemudian ke kedai runcit.
5. Ayah dan ibu akan menghadiri majlis itu.
6. Yogeswaran otak cair tetapi malas berusaha.
7. Kehadiran murid sangat baik pada hari biasa, tetapi kehadiran murid pada hari Sabtu sangat tidak memuaskan.
8. Saya akan ke Kuala Lumpur, manakala abang akan ke Seremban.
9. Harga pakaian itu terlalu mahal, pada hal kualitinya rendah.
10. Kita mesti bertolak sekarang kerana hari semakin gelap, sementelahan tempat perkehemahan itu masih jauh.

SEHARI SEUNTAI KATA

Siri 2- Bahasa Istana

Perkataan: berkenan
Maksud: bersetuju
Ayat: Baginda telah berkenan untuk merasmikan kempen masyarakat penyayang yang akan diadakan di Kompleks Budiman esok.

Perkataan: Berangkat
Maksud: pergi
Ayat: Sultan negeri itu akan berangkat ke Tanah Suci esok.

Perkataan: Bertitah
Maksud: berkata
Ayat: Dalam majlis itu, baginda bertitah bahawa semua pihak harus saling-menghormati supaya perpaduan terus terpelihara.

Perkataan: bersiram
Maksud: mandi
Ayat: Tuan Puteri sedang bersiram dengan inang pengasuh di Taman.

Perkataan: bersemayam
Maksud: tinggal
Ayat: Baginda akan bersemayam di Istana Kayangan mulai 1 Februari 2011.

Perkataan: beradu
Maksud: tidur
Ayat: “Beta ingin beradu sekarang kerana hari sudah larut malam,” titah Sultan kepada pegawai istana baginda.

Siri 3-Perkataan yang hampir sama maknanya.

Perkataan: menutuh
Maksud:. memotong dahan atau cabang kayu, memangkas, mencantas:
Ayat: Bapa sedang menutuh dahan-dahan nangka di belakang rumah itu.

Perkataan: menakik
Maksud: melukai sesuatu dengan parang untuk membuat takik dengan menggunakan parang.
Ayat: Pak Samad menakik batang pokok itu untuk membuat tempat pemijak sebelum memanjatnya.

Perkataan: memangkas
Maksud: memotong hujung tumbuh-tumbuhan supaya pendek
Ayat: Mereka memangkas pokok-pokok kertau itu supaya sentiasa rendah dan mudah dipetik daunnya.

Perkataan: mencantas
Maksud: memangkas atau memancung hujung dahan dan sebagainya
Ayat: Pak Abu mencantas dahan pokok rambutannya yang berbuah lebat itu.

iri 4 –Perkataan Homograf
Homograf: Homograf ialah perkataan yang bunyi berbeza-beza walaupun ejaannya sama. Makna perkataan juga berbeza mengikut bunyi sebutannya.

Perkataan: Rendang
Maksud : masakan
Ayat: Makcik Rubiah memasak rendang daging untuk dihidangkan kepada tetamu pada hari raya.

Perkataan: Rendang
Maksud: sifat pohon
Ayat: Setelah bermain bola sepak, kami berehat di bawah sebatang pohon yang rendang untuk melepaskan penat.

Perkataan: Perang
Maksud: bertempur
Ayat: Kebanyakan pelarian yang tinggal di khemah tersebut merupakan mangsa perang.

Perkataan: Perang
Maksud: warna
Ayat: Kebanyakan orang Eropah mempunyai rambut berwarna perang kerana mereka berkulit putih.

Perkataan: Semak
Maksud: periksa
Ayat: Buku akaun itu saya semak berkali-kali untuk memastikan jumlah wang yang dimasukkan itu betul.

Perkataan: Semak
Maksud: tumbuhan kecil
Ayat: Ayam itu berlari ke arah semak apabila cuba ditangkap oleh abang.

Perkataan: Semak
Maksud: tidak kemas
Ayat: Biliknya ditinggalkan dalam keadaan semak dan tidak berkemas kerana dia terlewat ke sekolah.

Siri 5 –perkataan berakhiran –an

Perkataan: gerangan
Makna: Kata yang ditambahkan pada kata tanya untuk menunjukkan peraaan bimbang atau waswas atau agaknya atau barangkali.
Ayat: Siapakah gerangan yang mengambil beg yang aku letakkan di sini tadi?

Perkataan: berangan
Makna: Nama sejenis pokok atau buahnya yang berkulit keras (Quercus oidocarpa)
Ayat: Mereka begitu suka makan buah berangan walaupun kulitnya keras.

Perkataan: barangan
Makna: Benda atau perkhidmatan yang dijualbelikan.
Ayat: Setiap barangan yang diiklankan mestilah mematuhi peraturan yang ditetapkan

Perkataan: larangan
Makna: Perintah melarang seseorang daripada melakukan sesuatu atau tegahan.
Ayat: Seluruh kawasan letak basikal itu diisytiharkan sebagai kawasan larangan.

Perkataan: bayangan
Makna: Petanda
Ayat: Perdana Menteri telah memberikan bayangan bahawa parlimen akan dibubarkan tidak lama lagi.

Perkataan: kayangan
Makna: tempat kediaman dewa-dewa atau keinderaan.
Ayat: Rakyat pada masa dahulu disogokkan bahawa raja berasal dari kayangan.

Siri 6 – Perkataan yang berdasarkan kata akar `damba’

Perkataan: Damba
Maksud: terlalu ingin (hendak, mahu) akan sesuatu.
Ayat contoh: Pada masa ini, wanita Malaysia damba akan hak yang sama dengan kaum lelaki.

Perkataan: dambaan
Maksud: Keadaan yang terlalu ingin akan sesuatu.
Ayat contoh: Dambaan yang terlalu pilu telah melanda hatinya.

Perkataan: Mendambakan
Maksud: terlalu ingin akan (hendak akan, mahu akan) sesuatu:
Ayat : Pasangan itu mendambakan kehidupan yang bahagia dan penuh dengan kasih sayang.

Perkataan: Didambakan
Maksud: sesuatu yang terlalu diingini atau dimahukan.
Ayat: Kehidupan yang bahagian dan penuh dengan kasih sayang didambakan oleh pasangan itu.

Perkataan: Dambakan
Maksud: terlalu ingin akan sesuatu atau mahu akan sesuatu.
Ayat: Kehidupan yang bahagian dan penuh dengan kasih sayang saya dambakan.

Perkataan: Perdambaan
Maksud: sesuatu yang diinginkan (keinginan) atau dimahukan (kemahuan).
Ayat : Apabila ketamakan melibatkan perdambaan terhadap sifat-sifat orang lain, istilah rasa iri hati digunakan.

Saturday, February 26, 2011

MAKLUMAN EJAAN TERKINI BARU DAN BAHARU

iKUTI PERBUALAN DAN PERBINCANGAN DALAM TALIAN RAKAN-RAKAN FB MENGENAINYA:

guru bahasa Melayu, sila lihat dan beri perhatian dan ambil tidakan sewajarnya.

1. baru dan baharu

Keputusan mesyuarat Jawatankuasa Bahasa DBP pada 16 Ogos 2010, dan disahkan pada 8 November 2010, mengesahkan bahawa ejaan perkataan "baru" dan "baharu" itu adalah variasi ejaan yang dapat diterima pakai. Tidak ada perbezaan makna dan fungsi nahu.

2. "Tok" dan "Tuk"

Ejaan perkataan "Tok Pelanduk" atau "Tuk Pelanduk" sebagai nama khas juga dibenarkan.

Editorial perlu memilih salah satu dan menggunakannya dengan konsisten.
Abdullah Hassan Tuan Rashid, peraturan ini tidak membezakan kedua-duanya. Lagi mudah. Apa pun ejaan yang digunakan tidak salah.
Rashid Yusoff Prof masa saya sekolah dulu sering diingatkan bahawa pelusuk dan pelusok beza makna..jadi saya sering keliru bila menulis..benarkah ada beza makna?
Abdullah Hassan Ejaan yang betul adalah "pelosok." Lihat Kamus Dewan Edisi Keempat , 2005, halaman 1167.
Jimadie Shah Othman Satu pertanyaan: Bloger, pemblog, jurublog? Mana lebih sesuai? Harap cerahkan saya. Terima kasih.
Abdullah Hassan
Ejaan "bahru" dan "bharu" ini satu perkara lain. Ini adalah akibat merumikan ejaan jawi ba-ha-alif-ra-wau. Ada sejarahnya, maka timbullah ejaan:

Johor Bahru dan Kota Bharu.

Kedua-duanya memang boleh terjadi sebab dalam ejaan jawi huruf saksi ...(vokal) tidak dituliskan. Oleh sebab itu orang Johor meletakkan voka "a" selepas "ba" menjadi "bah-ru, tetapi orang Kelantan meletakkan vokal "a" selepas "ba" dan "ha" menjadi "bharu."

Abdullah Hassan Tidak perlu buat apa-apa Puan Hariani. Biarkan saja, apa pun pelajar buat tidak salah; "baru" betul, "baharu" pun betul. Makna "belum lama" betul, dan "sekejap" pun betul. Jangan jelaskan apa-apa. Tidak perlu. Bagaimana mereka mengeja pun te...tap "betul," apa maksud yang mereka gunakan pun semuanya "betul." oleh sebab itu jangan diwind atau unwind apa-apa. Maklumat ini untuk guru. Bukan pelajar.

Abdullah Hassan Tuan Jimadie, gunakan "bloger" saja. Semua orang faham.
Afanizam Badarudin
kita ikut sahaja keputusan mesyuarat, Yang buat keputusan semuanya adalah pakar bahasa yang berwibawa.
Bagus juga guna istilah bloger, tak pun guna saja penulis blog.
Apapun terima kasih prof atas perkongsian ilmu. Harap-harap boleh kongsikan... banyak lagi ilmu dengan rakan FB.

Ali Bukhari Amir
saya juga keliru antara 'murtabak' dan 'martabak' Prof. Di Singapura, (malah di Malaysia pun) ada papan tanda menulis murtabak.

Tapi, ada pandangan menyatakan bahawa martabak itu jua yg benar, adanya.

Persoalan lain - jika saya ingin menyuara...kan pandangan untuk masuk kan istilah baru ke dalam Kamus Dewan, apakah saya kena hubungi jawatankuasa tertentu?

Sekian, terima kasih dan salam pencerahan...
Fatimah Abdullah dalam kuliah dan penulisan saya guna perkataan "mertua" tetapi pelajar selalu tulis "mentua", bgritu juga antara "perceraian" dan "penceraian"
Abdullah Hassan
Terima kasih Puan Zanariah. Ada juga perkara yang terlepas daripada pandangan saya.

Ulasan Puan mengenai "perceraian" (kejadian bercerai) dan "penceraian" (perbuatan menceraikan) ada pada halaman 269 Kamus Dewan edisi keempat. Ada baiknya gu...ru merujuk kamus ini apabila ada kemusykilan supaya tidak perlu menunggu "pakar."

Perkataan "mentua" dan "mertua" ini kedua-duanya ada dalam bahasa dan kamus kita. Perkataan "mentua" ada dalam Kamus Dewan Ed IV, halaman 1022., dan "mertua" pada halaman"1026. Perkataan "mertua" ini datang daripada bahasa Indonesia Jakarta, atau bahasa Indonesia umum. Ramai orang menggunakannya di Malaysia.

Sekiranya kita dengar dengan hati-hati, orang Malaysia lebih banyak menggunakan perkataan "mentua" sekalipun kita merasakan perkataan "mertua" lebih banyak digunakan. Sebenarnya "mentua" lebih lazim." Cuba dengarkan betul-betul!

Apa pun, kedua-duanya boleh digunakan. Pelajar tidak boleh disalahkan apabila memilih satu daripadanya. Sekalipun berlainan daripada kelaziman kita.
Nazmi Yaakub
baik murtabak atau martabak, yg penting rasanya sedap. keh keh keh

kamus ni patutnya setahun sekali kemas-kini. kamus dewan edisi 2005. lima tahun banyak benda berlaku, kurang2nya satu pilihan raya, berbelas pilihan raya kecil, macam2 teknol...ogi baru masuk, perkataan hilang tanpa nisan.

Thursday, February 3, 2011

SIRI 1

Apitan me-kan dan men-i, di-kan dan di-i
Perkataan: Memagar
Maksud: membuat pagar atau memasang pagar.
Ayat:Dia memagar kawasan rumahnya dengan kawat berduri.

Perkataan: Memagarkan:
Maksud : menjadikan sesuatu sebagai pagar.
Ayat: Dia memagarkan kawat berduri di sekeliling kawasan rumahnya.

Perkataan: Memagari
Maksud: mengelilingi sesuatu.
Ayat: Kawat berduri memagari kawasan di sekeliling rumahnya.
Perkataan: dipagar
Maksud: pagar dibuat atau dipasang di sesuatu tempat atau kawasan
Ayat: Kawasan rumahnya dipagar dengan kawat berduri.

Perkataan: dipagarkan:
Maksud : sesuatu dijadikan sebagai pagar.
Ayat: Kawat berduri dipagarkan di sekeliling kawasan rumahnya.

Perkataan: dipagari
Maksud: Sesuatu kawasan atau tempat dipagari
Ayat: Kawasan di sekeliling rumahnya dipagari oleh kawat berduri

sumber : Cikgu Ghalib

Friday, January 21, 2011

SELAMAT DATANG / WELCOME

Moderator merakamkan ucapan jutaan terima kasih atas kunjungan ada ke laman blog ini.
Semoga kunjungan anda bukan untuk kali pertama dan terakhir kerana laman ini menempatkan, menyedia dan menyalurkan pelbagai maklumat berkait dengan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai digunakan oleh semua guru dan murid.

Jumpa lagi dalam laman blog ini untuk sesi pengajaran dan pembelajaran secara maya.